19.03.2019 - Tekkeköy Gündem

Tekkeköy Belediye Personeli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Tekkeköy Belediyesi’nin 2016 yılı Uyum Eylem Planı dâhilinde...