Avrupa Zeytinyağı Pazarı Önemli Oyuncuların Analizi, Ortaya Çıkan Fırsatlar, Rekabet Ortamı ve 2030’a Tahmin

Büyüklük, Trendler, Büyüme, Pay, İş Dünyası, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistikler, Rekabet Ortamı ve 2030’a Kadar Bölgesel Tahminlere Göre Avrupa Zeytinyağı Piyasası Analizi, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır. Avrupa zeytinyağı pazarının büyüklüğünün tahmin dönemi boyunca %2,82’lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Küresel zeytinyağı pazarının büyüklüğünün 2022’de 14,20 milyar dolardan 2030’a kadar 18,42 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Küresel Avrupa Zeytinyağı Pazarı Araştırma Raporu 2023, ürün lansmanları, teknik hususlar, öncü faktörler, geliştirme eğilimleri ve önemli pazar oyuncuları tarafından tercih edilen iş stratejileri dahil olmak üzere önemli pazar koşullarını tanıtmaktadır. Rapor, temel stratejilerin yanı sıra Avrupa Zeytinyağı Pazarındaki temel fırsatlara, zorluklara ve sektöre özgü faktörlere odaklanıyor. Pazar büyüklüğü veya gelirler, pazar payı, pazar bölümleri, pazar ticareti ve çeşitli coğrafi bölgeler dahil olmak üzere pazarın bölümlerini ve alt bölümlerini kapsar.

Ücretsiz Örnek Araştırma PDF’si Alın:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/107552

Pazar raporunda yer alan Büyük Avrupa Zeytinyağı Pazarı Anahtar Oyuncuları şunları içerir:

 • F.lli De Cecco di Filippo SpA (İtalya)
 • Yukarı Farchioni SPA (İtalya)
 • Deoleo, SA, (İspanya)
 • Olive Line International SL (İspanya)
 • İspanyol Zeytinyağı A.Ş., (İspanya)
 • Marmara GmbH (Almanya)
 • Akropolis Zeytinyağı (İngiltere)
 • Borges Uluslararası Grubu (İspanya)
 • Casa Anadia (Portekiz)
 • Casa Agrícola Rui Batel, Lda (Portekiz)

Fortune Business Insights™’ın Küresel Avrupa Zeytinyağı Pazarı raporu, kapsamlı birincil araştırmaları kapsamaktadır. Buna, pazar ve endüstri performansı hakkında daha derin içgörüler elde etmek için çeşitli endüstri uzmanları ve önemli fikir liderleri tarafından niteliksel ve niceliksel yönlerin ayrıntılı analizi eşlik etmektedir. Ayrıca rapor, tarihsel ve tahmini pazar büyüklüğü, CAGR, brüt kar marjı, gelir, fiyat, üretim büyüme oranı, hacim, değer, pazar payı ve yıldan yıla büyümeyi içeren mevcut pazar senaryosunun net bir resmini veriyor. Araştırma raporunda Avrupa Zeytinyağı Pazarı verileri değerlendirildi ve yeniden doğrulandı. Pazar araştırması raporundaki pazar, pazar büyümesini yönlendiren, tüketici davranışını şekillendiren ve rekabet ortamını etkileyen temel faktörlerin kapsamlı bir analizini ortaya koyuyor. Rapor, pazarın büyüklüğü, eğilimleri ve potansiyel fırsatları hakkında derinlemesine bir anlayış sunarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Ek olarak, GSYİH büyümesi, enflasyon oranları ve döviz kurları dahil olmak üzere makroekonomik faktörlerin piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu faktörler sadece tüketicilerin satın alma gücünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda genel pazar talebini de etkiliyor.

Büyümenin Etkenleri:

Bölge genelinde organik gıdalara olan talepte bir paradigma değişikliği yaşandı. Bu büyümenin nedenleri arasında sağlık konusunda farkındalığın artması, geleneksel zeytin üretiminde kullanılan pestisitlerin zararlı etkileri, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik yer alıyor. İspanya Tarım Bakanlığı’na göre, İspanya’da organik olarak ekilen on hektardan biri zeytinliklere ayrılıyor. Yaklaşık 222.723 hektarı kaplıyorlar. Ayrıca bazı bölgesel hükümet yetkilileri, organik süreçlerde zeytin üretimini artırmak için destekleyici yasalar tasarlıyor. Dolayısıyla artan organik ve sızma zeytin üretimi, önümüzdeki yıllarda Avrupa zeytinyağı pazarının büyümesini destekleyecektir.

Özelleştirme İsteyin: 

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/107552

Avrupa Zeytinyağı Piyasası Bölgesel Analizi:

Ayrıca bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki Avrupa Zeytinyağı Pazarına odaklanmaktadır. Bu rapor pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre kategorilere ayırıyor. Raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının son derece kapsamlı bir diğer kısmı bölgesel analizdir. Bu bölüm farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarlardaki satış büyümesine ışık tutuyor. 2030’a kadar olan tarihsel ve tahmin dönemi için, küresel pazarın ülke bazında hacim analizi ve bölge bazında pazar büyüklüğü analizini ayrıntılı ve doğru bir şekilde sağlar.

Raporun Öne Çıkan Noktaları:

Pazara Nüfuz Etme: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgi.

Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler

Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın önde gelen oyuncularının pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi

Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgi. Bu rapor, farklı coğrafyalardaki çeşitli segmentlere yönelik pazarı analiz ediyor

Pazar Çeşitlendirmesi: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yeni ürünler, keşfedilmemiş coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler

Avrupa Zeytinyağı Piyasası Endüstrisi Rekabet Analizi:

 • Şubat 2023:  Çok uluslu bir kahvehane olan Starbucks Corporation, İtalya’daki menüsünde yeni bir seri başlattı. Şirket, ülkedeki 20 mağazada yeni zeytinyağlı kahve sunuyor.
 • Aralık 2022:  Almanya’da, gıda hizmeti sektöründeki tüketicileri ve profesyonelleri PGI Toskana zeytinyağı hakkında eğitmeye adanmış bir konsorsiyum kuruldu. PGI Tuscan zeytinyağına ilişkin güncel bilgiler, haberler ve tarifler içeren yeni bir web sitesi açıldı.

Analistle Konuşun:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/107552

Küresel Avrupa Zeytinyağı Pazarı İçerik Tablosunda Yer Alan Stratejik Noktalar:

Bölüm 1: Giriş, pazarın itici gücü çalışmanın ürün hedefi ve Avrupa Zeytinyağı Piyasası araştırma kapsamı

Bölüm 2: Özel Özet – Avrupa Zeytinyağı Piyasası hakkında temel bilgiler.

Bölüm 3: Piyasa Dinamiklerini Göstermek – Avrupa Zeytinyağı Pazarının Etkenleri, Trendleri ve Zorlukları ve Fırsatları

Bölüm 4: Avrupa Zeytinyağı Piyasası Faktör Analizinin Sunumu, Porters’ın Beş Gücü, Tedarik/Değer Zinciri, PESTEL analizi, Pazar Entropisi, Patent/Ticari Marka Analizi.

Bölüm 5: Türe, Son Kullanıcıya ve Bölgeye/Ülkeye Göre Görüntüleme 2019-2022

Bölüm 6: Rekabet Ortamı, Benzer Grup Analizi, BCG Matrisi ve Şirket Profilinden oluşan Avrupa Zeytinyağı Pazarının önde gelen üreticilerinin değerlendirilmesi

Bölüm 7: Pazarı segmentlere, ülkelere ve Üreticilere/Şirketlere göre, bu çeşitli bölgelerdeki önemli ülkelere göre gelir payı ve satışlarla değerlendirmek (2023-2032)

Bölüm 8 ve 9: Ekin Görüntülenmesi, Metodoloji ve Veri Kaynağı

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar istihbaratı ile onları güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta : [email protected] 

Fortune Business Insights™

LinkedIn | Heyecan | Bloglar