GCC Yemek Hizmeti Pazar Büyüklüğü, Payı, Sektör Analizi ve Tahmin Raporu 2030

Büyüklük, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş Dünyası, Önemli Oyuncular, Birleşme, İstatistikler, Rekabet Ortamı ve 2030’a Kadar Bölgesel Tahminlere Göre GCC Yemek Hizmeti Pazar Analizi, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır. Körfez İşbirliği Konseyi yemek hizmeti pazarının büyüklüğü 2022’de 31,80 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2023’teki 34,33 milyar ABD dolarından 2030’a kadar 62,25 milyar ABD dolarına çıkması ve tahmin dönemi boyunca %8,87’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor.

Küresel GCC Yemek Hizmeti Pazar Araştırma Raporu 2023, ürün lansmanları, teknik hususlar, öncü faktörler, geliştirme eğilimleri ve önemli pazar oyuncuları tarafından tercih edilen iş stratejileri dahil olmak üzere önemli pazar koşullarını tanıtıyor. Rapor, temel stratejilerin yanı sıra, Körfez İşbirliği Konseyi Yemek Hizmeti Pazarındaki temel fırsatlara, zorluklara ve sektöre özgü faktörlere odaklanıyor. Pazar büyüklüğü veya gelirler, pazar payı, pazar bölümleri, pazar ticareti ve çeşitli coğrafi bölgeler dahil olmak üzere pazarın bölümlerini ve alt bölümlerini kapsar.

Ücretsiz Örnek Araştırma PDF’si edinin:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/108024

Pazar raporunda yer alan başlıca Körfez İşbirliği Konseyi Yemek Hizmeti Pazarının Kilit Oyuncuları arasında şunlar yer alıyor:

 • Starbucks Şirketi (ABD)
 • Çok güzel! Brands, Inc. (ABD)
 • McDonald’s Şirketi (ABD)
 • Restaurant Brands International Inc. (Kanada)
 • Domino’s Pizza, Inc. (ABD)
 • Papa John’s International, Inc. (ABD)
 • ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Suudi Arabistan)
 • Herfy Gıda Hizmetleri A.Ş. JSC, Suudi Arabistan. (Suudi Arabistan)
 • Kitopi (Birleşik Arap Emirlikleri)
 • Aura Grubu (Katar)

Fortune Business Insights™’ın Global GCC Yemek Hizmeti Pazarı raporu, kapsamlı birincil araştırmaları kapsıyor. Buna, pazar ve endüstri performansı hakkında daha derin içgörüler elde etmek için çeşitli endüstri uzmanları ve önemli fikir liderleri tarafından niteliksel ve niceliksel yönlerin ayrıntılı analizi eşlik etmektedir. Ayrıca rapor, tarihsel ve tahmini pazar büyüklüğü, CAGR, brüt kar marjı, gelir, fiyat, üretim büyüme oranı, hacim, değer, pazar payı ve yıldan yıla büyümeyi içeren mevcut pazar senaryosunun net bir resmini veriyor. Araştırma raporunda değerlendirilen ve yeniden doğrulanan GCC Yemek Hizmeti Piyasası verileri arasında yer alıyor. Pazar araştırması raporundaki pazar, pazar büyümesini yönlendiren, tüketici davranışını şekillendiren ve rekabet ortamını etkileyen temel faktörlerin kapsamlı bir analizini ortaya koyuyor. Rapor, pazarın büyüklüğü, eğilimleri ve potansiyel fırsatları hakkında derinlemesine bir anlayış sunarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Ek olarak, GSYİH büyümesi, enflasyon oranları ve döviz kurları dahil olmak üzere makroekonomik faktörlerin piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu faktörler sadece tüketicilerin satın alma gücünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda genel pazar talebini de etkiliyor.

Büyümenin Etkenleri:

Fast food’un genç nüfus arasındaki popülerliği göz önüne alındığında, birçok uluslararası hızlı servis markası ve restoranı Körfez ülkelerinde varlığını genişletiyor. Yabancı yatırımlar, artan gelirler, yüksek istek seviyeleri, artan genç nüfus, artan turizm ve değişen gıda tüketim kalıpları da Körfez İşbirliği Konseyi bölgesindeki restoran endüstrisinin büyümesine fayda sağlıyor. Birçok bölgesel etnik gıdaya olan talep de arttıkça, yabancı gıda ihracatçılarının Otel, Restoran ve Enstitüler (HRI) sektörüne tedarik yapma fırsatları da artıyor. Bu tür faktörler gıda hizmeti pazarındaki büyümeyi artırıyor. Turizm endüstrisi, önemli veya niş bir büyüme kaynağı olarak görülmediğinden, geleneksel olarak imalat veya tarımdan sonra sıralanır. Ancak son birkaç yıldır turizm endüstrisi, gelir elde etme, gençler ve kadınlar için iş yaratma, ekonomik çeşitliliği teşvik etme ve ekonomiyi takip etme açısından potansiyel bir araç olarak görülmeye başlandı. Turizm endüstrisi daha çok hizmet odaklı olup, azalan kentsel alanların ve kültürel faaliyetlerin canlandırılmasına ve uzak kırsal alanların açılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu faktörler aynı zamanda turistleri davet etmeye de hazırlanıyor ve bu da önümüzdeki yıllarda yemek hizmeti pazarının büyümesini destekleyecek.

Özelleştirme İsteyin: 

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/108024

GCC Yemek Hizmeti Pazarı Bölgesel Analizi:

Ayrıca bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki GCC Yemek Hizmet Pazarına odaklanmaktadır. Bu rapor pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre kategorilere ayırıyor. Raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının son derece kapsamlı bir diğer kısmı bölgesel analizdir. Bu bölüm farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarlardaki satış büyümesine ışık tutuyor. 2030’a kadar olan tarihsel ve tahmin dönemi için, küresel pazarın ülke bazında hacim analizi ve bölge bazında pazar büyüklüğü analizini ayrıntılı ve doğru bir şekilde sağlar.

Raporun Öne Çıkan Noktaları:

Pazara Nüfuz Etme: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgi.

Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler

Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın önde gelen oyuncularının pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi

Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgi. Bu rapor, farklı coğrafyalardaki çeşitli segmentlere yönelik pazarı analiz ediyor

Pazar Çeşitlendirmesi: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yeni ürünler, keşfedilmemiş coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler

GCC Yemek Hizmet Pazarı Endüstrisi Rekabet Analizi:

 • Mayıs 2022:  Hardee’nin restoranı CKE Restaurants Holdings, Inc.’in ana şirketi, “Jurassic World Dominion” filminin tanıtımını yapmak için Universal Pictures ile stratejik ortaklık kurdu. Şirket, bu stratejisinin bir parçası olarak film temalı yeni burger ürünlerini pazara sundu.
 • Ocak 2022:  Halwani Bros. Co., Aquat Food Industries Co. ile bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya yaklaşık 53 milyon ABD doları yatırım yaptı. Bu anlaşma aracılığıyla şirket, Mısır’daki Albaik restoranlarının işletilmesi için gerekli yerel olarak üretilen gıda ürünlerini tedarik etmeyi amaçlıyor.

Analistle Konuşun:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/108024

Küresel GCC Yemek Hizmeti Pazarı İçerik Tablosunda Kapsanan Stratejik Noktalar:

Bölüm 1: Giriş, pazarın itici gücü çalışmanın ürün hedefi ve GCC Yemek Hizmeti Pazarının araştırma kapsamı

Bölüm 2: Özel Özet – GCC Yemek Hizmeti Pazarına ilişkin temel bilgiler.

Bölüm 3: Piyasa Dinamiklerini Göstermek – Körfez İşbirliği Konseyi Yemek Hizmeti Pazarının Etkenleri, Trendleri ve Zorlukları ve Fırsatları

Bölüm 4: Körfez İşbirliği Konseyi Yemek Hizmeti Piyasası Faktör Analizinin Sunumu, Porters’ın Beş Gücü, Tedarik/Değer Zinciri, PESTEL analizi, Pazar Entropisi, Patent/Ticari Marka Analizi.

Bölüm 5: Türe, Son Kullanıcıya ve Bölgeye/Ülkeye Göre Görüntüleme 2019-2022

Bölüm 6: Rekabet Ortamı, Benzer Grup Analizi, BCG Matrisi ve Şirket Profilinden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi Yemek Hizmeti Pazarının önde gelen üreticilerinin değerlendirilmesi

Bölüm 7: Pazarı segmentlere, ülkelere ve Üreticilere/Şirketlere göre, bu çeşitli bölgelerdeki önemli ülkelere göre gelir payı ve satışlarla değerlendirmek (2023-2032)

Bölüm 8 ve 9: Ekin Görüntülenmesi, Metodoloji ve Veri Kaynağı

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar istihbaratı ile onları güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta : [email protected] 

Fortune Business Insights™

LinkedIn | Heyecan | Bloglar