Hindistan Süt Ürünleri Pazar Büyüklüğü, Payı, Trendler, Gelişme, Talep, Büyüme ve 2030’a Kadar Tahmin

Büyüklük, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş Dünyası, Önemli Oyuncular, Birleşme, İstatistikler, Rekabet Ortamı ve 2030’a Kadar Bölgesel Tahminlere Göre Hindistan Süt Ürünleri Piyasası Analizi, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır. Hindistan süt ürünleri pazarının büyüklüğü 2022’de 115,57 milyar ABD doları olarak değerlendirildi. Pazarın 2023’teki 124,93 milyar ABD dolarından 2030’a kadar 227,53 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin dönemi boyunca %8,94’lük bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor.

Küresel Hindistan Süt Ürünleri Piyasası Araştırma Raporu 2023, ürün lansmanları, teknik hususlar, öncü faktörler, geliştirme eğilimleri ve önemli pazar oyuncularının tercih ettiği iş stratejileri dahil olmak üzere önemli pazar koşullarını tanıtıyor. Rapor, temel stratejilerin yanı sıra Hindistan Süt Ürünleri Pazarındaki temel fırsatlara, zorluklara ve sektöre özgü faktörlere odaklanıyor. Pazar büyüklüğü veya gelirler, pazar payı, pazar bölümleri, pazar ticareti ve çeşitli coğrafi bölgeler dahil olmak üzere pazarın bölümlerini ve alt bölümlerini kapsar.

Ücretsiz Örnek Araştırma PDF’si edinin:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/107416

Pazar raporunda yer alan Hindistan Süt Ürünleri Piyasasının Başlıca Önemli Oyuncuları arasında şunlar yer alıyor:

 • Gujarat Kooperatif Süt Pazarlama Federasyonu Ltd. (GCMMF) (Hindistan)
 • Heritage Foods Limited (Hindistan)
 • Karnataka Kooperatif Süt Üreticileri Federasyonu Limited Şirketi (Hindistan)
 • Kwality Milk Foods Ltd (Hindistan)
 • Milk food Limited (Hindistan)
 • Ulusal Süt Ürünleri Geliştirme Kurulu (Hindistan) (Anne Süt Ürünleri)
 • Parag Sütlü Gıdalar (Hindistan)
 • Pencap Eyalet Kooperatifi Süt Üreticileri Federasyonu Ltd (MILKFED) (Hindistan)
 • Rajasthan Kooperatif Süt Ürünleri Federasyonu Ltd (RCDF) (Hindistan)
 • Tamil Nadu Kooperatif Süt Üreticileri Federasyonu Ltd (TCMPF) (Hindistan)

Fortune Business Insights™’ın Küresel Hindistan Süt Ürünleri Piyasası raporu, kapsamlı birincil araştırmaları kapsamaktadır. Buna, pazar ve endüstri performansı hakkında daha derin içgörüler elde etmek için çeşitli endüstri uzmanları ve önemli fikir liderleri tarafından niteliksel ve niceliksel yönlerin ayrıntılı analizi eşlik etmektedir. Ayrıca rapor, tarihsel ve tahmini pazar büyüklüğü, CAGR, brüt kar marjı, gelir, fiyat, üretim büyüme oranı, hacim, değer, pazar payı ve yıldan yıla büyümeyi içeren mevcut pazar senaryosunun net bir resmini veriyor. Araştırma raporunda Hindistan Süt Ürünleri Piyasası verileri değerlendirildi ve yeniden doğrulandı. Pazar araştırması raporundaki pazar, pazar büyümesini yönlendiren, tüketici davranışını şekillendiren ve rekabet ortamını etkileyen temel faktörlerin kapsamlı bir analizini ortaya koyuyor. Rapor, pazarın büyüklüğü, eğilimleri ve potansiyel fırsatları hakkında derinlemesine bir anlayış sunarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor. Ek olarak, GSYİH büyümesi, enflasyon oranları ve döviz kurları dahil olmak üzere makroekonomik faktörlerin piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu faktörler sadece tüketicilerin satın alma gücünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda genel pazar talebini de etkiliyor.

Büyümenin Etkenleri:

Süt endüstrisi, Hindistan tarım endüstrisindeki dinamik sektörlerden biri olarak kabul edilmiş ve son 15 yılda üretim ve tüketiminde olağanüstü bir büyümeye tanık olmuştur. Hindistan’da süt sektörünün gelişimi ve kooperatifler ile özel mandıraların oynadığı olağanüstü rol, küresel süt üretiminin %23’üne katkıda bulunarak Hindistan’ı en büyük süt üreticisi haline getiriyor. Ayrıca, süt üretimindeki son dönemdeki büyüme, Hindistan’ın benzersiz yapıdaki süt hayvancılığı sürülerinin değişen bileşiminden kaynaklanmaktadır. USDA’nın Hindistan Süt ve Ürünleri Yıllık 2021 raporundaki verilere göre, Hindistan’ın süt üretiminin yaklaşık yarısı mandadan, diğer yarısı ise yerli ırklar ve melez hayvanlar da dahil olmak üzere sığırlardan elde ediliyor. Bu nedenle ülkede sütün bol miktarda bulunması, peynir, tereyağı, lor, yoğurt, sade yağ ve paneer gibi katma değerli veya işlenmiş ürünlerin üretimini artırıyor. Ayrıca süt, sağlıklı bir gıda olduğu için Hindistan’daki hanelerde güçlü bir talep görüyor ve pazarın büyümesine yön veriyor

Özelleştirme İsteyin: 

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/107416

Hindistan Süt Piyasası Bölgesel Analizi:

Ayrıca bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki Hindistan Süt Ürünleri Pazarına odaklanmaktadır. Bu rapor pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre kategorilere ayırıyor. Raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının oldukça kapsamlı bir diğer kısmı bölgesel analizdir. Bu bölüm, farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarlardaki satış büyümesine ışık tutuyor. 2030’a kadar olan tarihsel ve tahmin dönemi için, küresel pazarın ülke bazında hacim analizi ve bölge bazında pazar büyüklüğü analizini ayrıntılı ve doğru bir şekilde sağlar.

Raporun Öne Çıkan Noktaları:

Pazara Nüfuz Etme: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgi.

Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler

Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın önde gelen oyuncularının pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi

Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgi. Bu rapor, farklı coğrafyalardaki çeşitli segmentlere yönelik pazarı analiz ediyor

Pazar Çeşitlendirmesi: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yeni ürünler, keşfedilmemiş coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler

Hindistan Süt Ürünleri Piyasası Endüstrisi Rekabet Analizi:

 • Ekim 2022:  Punjab Eyalet Kooperatifi Süt Üreticileri Federasyonu Ltd (MILKFED), Delhi’de Verka süt ve süt ürünleri markasını piyasaya sürmeyi kabul etti. Bu anlaşma devletin süt üreticileri ve çiftçilerine fayda sağladı. Bu anlaşmanın amacı, süt çiftçilerinin gelirlerine katkı sağlayarak süt çiftçilerine maksimum destek ve uygun fiyatlarla fayda sağlamaktı.
 • Ağustos 2022:  Parag Milk Foods, birinci sınıf süt markası Pride of Cows’ı Ahmedabad’da piyasaya sürdü. Pride of Cows, tüketicilerine günlük olarak Bhagyalakshmi mandıra çiftliğinden Ahmedabad’daki tüketicilere taze ve kaliteli inek sütü sunmaktadır. Ahmedabad’daki ürün lansmanı, şirketin Ahmedabad’da güçlü bir pazar konumu oluşturmasına ve böylece tüketici tabanını artırmasına yardımcı oldu.

Analistle Konuşun:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/107416

Küresel Hindistan Süt Pazarı İçerik Tablosunda Kapsanan Stratejik Noktalar:

Bölüm 1: Giriş, pazarın itici gücü, çalışmanın ürün hedefi ve Hindistan Süt Ürünleri Pazarının araştırma kapsamı

Bölüm 2: Özel Özet – Hindistan Süt Ürünleri Pazarına ilişkin temel bilgiler.

Bölüm 3: Piyasa Dinamiklerini Göstermek – Hindistan Süt Ürünleri Pazarının Etkenleri, Trendleri, Zorlukları ve Fırsatları

Bölüm 4: Hindistan Süt Ürünleri Piyasası Faktör Analizinin Sunumu, Porters’ın Beş Gücü, Tedarik/Değer Zinciri, PESTEL analizi, Piyasa Entropisi, Patent/Ticari Marka Analizi.

Bölüm 5: Türe, Son Kullanıcıya ve Bölgeye/Ülkeye Göre Görüntüleme 2019-2022

Bölüm 6: Rekabet Ortamı, Benzer Grup Analizi, BCG Matrisi ve Şirket Profilinden oluşan Hindistan Süt Ürünleri Pazarının önde gelen üreticilerinin değerlendirilmesi

Bölüm 7: Pazarı segmentlere, ülkelere ve Üreticilere/Şirketlere göre, bu çeşitli bölgelerdeki önemli ülkelere göre gelir payı ve satışlarla değerlendirmek (2023-2032)

Bölüm 8 ve 9: Ekin Görüntülenmesi, Metodoloji ve Veri Kaynağı

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar istihbaratı ile onları güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta : [email protected] 

Fortune Business Insights™

LinkedIn | Heyecan | Bloglar