İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı Trendleri, Sektör Analizi, Segmentasyon ve Kalkınma ile Bölgelere Göre 2029’ye Göre Büyüme ile Niteliksel ve Kantitatif Değerlendirme

“Tekliflere, Dağıtım Moduna, Son Kullanıcıya, Coğrafi Kapsama ve Tahmine Göre Küresel İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı Boyutu” raporu Fortune Business Insights tarafından yayınlandı. Rapor, büyüme beklentileri, pazar eğilimleri ve pazar zorlukları da dahil olmak üzere küresel İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı Pazarının derinlemesine bir analizini sunuyor

Küresel inşaat ekipmanı kiralama pazarının büyüklüğü 2021’de 111,6 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2022’de 116,0 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 164,6 milyar ABD dolarına çıkması ve tahmin dönemi boyunca %5,1’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor. Analizimize göre küresel pazar, 2019’a kıyasla 2020’de %3,1’lik bir büyüme sergiledi. Küresel COVİD-19 salgını benzeri görülmemiş ve sarsıcı bir durum sergiledi; inşaat ekipmanı kiralama talebi, önceki döneme kıyasla tüm bölgelerde beklenenden düşük gerçekleşti. -pandemi seviyeleri.

Örnek PDF Talebi: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102247

Önemli bir avantaj, İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı hakkında hem niteliksel hem de niceliksel bilgi sunan araştırma raporudur. Büyük pazar katılımcılarının ürün portföylerine ilişkin tüm bilgiler İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı araştırma raporunda vurgulanmıştır. Peyzaj araştırması adı verilen farklı ve inanılmaz derecede kapsamlı bir bileşeni içeren küresel pazarın araştırılması ve analitik çalışması. Gelecek beş yıl için tarihsel ve öngörülen Dönem için küresel pazarın kapsamlı ve doğru ülke bazında hacim değerlendirmesi ve bölge bazında pazar büyüklüğü araştırmasını sağlar.

Raporda Öne Çıkanlar:

 • Ana pazara kapsamlı genel bakış
 • Sektördeki değişen pazar dinamikleri
 • Derinlemesine pazar segmentasyonu
 • Son sektör trendleri ve gelişmeler
 • Rekabet ortamı

Bu rapora dahil edilen başlıca İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı oyuncuları şunlardır:

 • United Rentals, Inc. (U.S.)
 • Loxam (France)
 • Sunbelt (U.S.)
 • Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japan)
 • AKTIO Corporation (Japan)
 • Herc Rentals Inc. (U.S.)
 • Ahern Rentals. (U.S.)
 • H&E Equipment Services, Inc. (U.S.)
 • Nikken Corporation (Japan)
 • Nishio Rent All Co. Ltd. (Japan)

 

Daha Fazla Netlik İçin Analistimize Ulaşın: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/Construction-Equipment-Rental-Market-102247

İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı bölümlere ayrılmıştır:

By Product

 • Earthmoving Equipment
 • Material Handling Equipment
 • Concrete & Road Construction Equipment
 • Others

By Application

 • Residential
 • Commercial
 • Industrial

Pazar, çeşitlendirilmiş uluslararası ve bölgesel satıcıların varlığı nedeniyle parçalanmış durumda. Bina yönetimi hizmetlerinin dış kaynaklardan sağlanmasına verilen önemin artması, özellikle pazarın büyümesine yön veriyor. İşletme yönetimi tesislerinin dış kaynak kullanımına yönelik artan eğilim, İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı’deki büyümeye katkıda bulunan ana itici güçlerden biridir.

Çok uluslu şirketler ve belirli KOBİ’ler gibi büyük kuruluşlar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan dış kaynaklı İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı hizmetlerini ve çözümlerini giderek daha fazla tercih ediyor. Bununla birlikte, yetenek, maliyet ve hizmet kapsamı gibi parametrelere dayalı olarak hizmetlerin uygun iç kaynak kullanımı ve dış kaynak kullanımı karışımını analiz ederler. Üstelik dış kaynak kullanımının birçok bölgede İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı’nin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi var.

İnşaat Ekipmanları Kiralama Pazarı Raporunun Son Sürümünü Şimdi İndirimli Fiyatla Satın Alın: https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102247

İçindekiler:

 • Rapora Genel Bakış
 • Küresel Büyüme Trendleri
 • Önemli Oyunculara Göre Rekabet Ortamı
 • Veri Segmentleri
 • Kuzey Amerika Pazar Analizi
 • Avrupa Pazar Analizi
 • Asya-Pasifik Piyasa Analizi
 • Latin Amerika Pazar Analizi
 • Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi
 • Kilit Oyuncu Profilleri Piyasa Analizi
 • Analistlerin Bakış Açıları/Sonuçları
 • Ek

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analiz Sunarak Her Büyüklükteki Kuruluşların Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Üreterek, İşlerine Özel Çeşitli Zorlukların Üstesinden Gelmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyette Bulundukları Piyasaya Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sağlayarak Onları Bütünsel Piyasa Zekasıyla Güçlendirmek.

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Biz: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected] 

İlgili Raporlar:

Industrial laser Market Insights: Trends, Challenges, and Opportunities

Industrial laser Market Landscape: Strategies for Success

Industrial laser Market Industrial Evolution: Past, Present, and Future

Industrial laser Market Innovative Approaches to Industry Growth

Industrial laser Market Driving Growth in: Strategies and Insights

Industrial laser Market Emerging Markets and Industry Growth

Industrial laser Market Industry Growth Trends: A Comprehensive Analysis