Küresel Güneş Termal Pazar Büyüklüğü 2023, Endüstri Talebi, Büyüme Analizi, En İyi Şirketlere Göre Temel Endüstri Gelişimi 2026

Güneş Termal Pazar Raporu [2023-2026]

Fortune Business Insights tarafından yayınlanan son rapora göre, Küresel güneş enerjisi termal pazarının büyüklüğü 2018’de 496,15 GW idi ve 2026 yılına kadar 767,73 GW’a ulaşması ve yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstermesi bekleniyor. Tahmin döneminde %5,6.

Bu Güneş Termal Pazarı raporu için yürütülen kapsamlı pazar araştırması, müşterilere gelişmekte olan pazarlardaki yatırımları tahmin etmede, pazar payını genişletmede veya yeni ürünleri başarılı bir şekilde piyasaya sürmede yardımcı olur. Rapor, köklü araç ve teknikleri kullanarak çok çeşitli pazar öngörülerini basitleştiriyor ve daha iyi anlaşılması için grafik ve şemalar kullanarak verileri sunuyor. Güneş Termal Piyasası raporu, bu sektördeki yeni ortaya çıkan eğilimleri, başlıca etkenleri, kısıtlamaları, zorlukları ve fırsatları tanımlar ve analiz eder.

Örnek Araştırma PDF’si Alın:   https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101920 
En İyi Solar Termal Pazar Büyüklüğü Pazar Raporunda yer alan üreticiler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Parlak Kaynak Enerjisi
 • Abengoa Güneş
 • Siemens
 • Aksiyon
 • Güneş Rezervi
 • Torresol Enerji
 • Enerji tatbikatları
 • Abors Green GmbH
 • Parvolen CSP Teknolojileri
 • Tendonlar
 • Loint
 • SCHOTT

Son Önemli Sektör Gelişimi:

 

Kasım 2019’da Heliogen, Malta’da yatırımları bulunan Bill Gates tarafından finanse edilen teknolojik portföyünde yeni bir atılım başlattı. Şirket ayrıca 1000 santigrat derecede operasyonları mümkün kılacak teknolojisini de duyurdu. Bu, endüstriyel süreçlerde fosil yakıtların kullanımının değiştirilmesine ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Kasım 2019’da Abengoa, türbinin başarılı bir şekilde senkronizasyonunu gerçekleştirdi. Luneng Haixi 50GW güneş termal enerji santralinde güneş enerjisi alanındaki mekanik ve elektrik altyapısının doğru çalıştığını gösteriyor. Bu proje, Çin hükümeti tarafından 2018 yılında başlatılan yenilenebilir enerji programının bir parçası olarak yürütülüyor. Program, ülkedeki güneş termal kurulu tabanının 2030 yılına kadar 27 GW’a çıkarılmasını hedefliyor.

Güneş Termal Piyasası Raporu Kapsamı [2023-2026]

Geçmişsel Veriler :2015-2017

Baz Yıl: 2018

Rapor Başlığı: Güneş Enerjisi Termal Pazar Büyüklüğü, Payı ve amp; Sektör Analizi, Kollektör Tipine Göre (Boşaltım Borulu Kollektör, Düz Plakalı Kollektör, Camsız Su Kollektörü, Hava Kollektörü), Sistem Tipine Göre (Termosifon Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri, Pompalı Güneş Enerjili Isıtma Sistemi) Uygulamaya Göre (Evsel Sıcak Su Sistemleri, Büyük Sıcak Kullanım Suyu Sistemleri, Güneş Enerjili Kombi Sistemleri, Yüzme Havuzu Isıtma, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2019-2026

Güneş Enerjisi Termal Piyasası CAGR’ı: %5,6

Rapor Kapsamı: Gelir tahmini ve tahmini, şirket profili, rekabet ortamı, büyüme faktörleri ve son trendler

Kapsanan Segmentler:

 • Kolektör Türüne Göre
   • Boşaltılmış Tüp Toplayıcı
   • Düz Plaka Toplayıcı
   • Sırsız Su Kollektörü
   • Hava Kollektörü
 • Sistem Türüne Göre
   • Termosifon Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri
   • Termosifonsuz Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri
 • Uygulamaya Göre
   • Evsel Sıcak Su Sistemi
   • Büyük Sıcak Kullanım Suyu Sistemi
   • Solar Kombi Sistemi
   • Yüzme Havuzu Isıtma
   • Diğer
 • Bölgeye göre
   • Kuzey Amerika
   • Avrupa
   • Asya Pasifik
   • Latin Amerika
   • Orta Doğu ve Afrika

 

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bakış:

COVİD-19 salgınının patlak vermesi dünya çapında çeşitli iş sektörlerini olumsuz etkiledi. Kilitlenme, sosyal mesafe ve ithalat yasağı gibi çeşitli dayatmalar; ihracat, hükümetler tarafından zorunlu olmadığı düşünülen çeşitli mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını etkiledi. Güneş Termal Pazarı’ndaki pek çok işletme, hastalığın yayılmasını önlemeyi amaçlayan yeni hükümet kurallarına uymak amacıyla, COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Faaliyetlerdeki bu duraklamanın pazarın gelir akışı üzerinde doğrudan etkisi var.

Güneş Termal Pazarı Hakkında Daha Fazla Bilgi İstiyorsanız Şimdi Bu Özel Raporu Satın Alın:  https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101920

Güneş Termal Piyasasını Etkileyenler:

 

“Temiz Yakıt Alternatiflerinin Artan şekilde Benimsenmesi, Güneş Termal Pazarının Büyümesini Sağlayacak”

Teknolojik Gelişmeler: Enerji üretimi, depolama ve iletim teknolojilerindeki yenilikler, enerji ortamını önemli ölçüde etkilemektedir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, nükleer ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmelerin yanı sıra enerji depolama sistemlerindeki gelişmeler de bu durumun başlıca etkenleridir.

 • Devlet Politikaları ve Düzenlemeleri: Devlet politikaları, sübvansiyonları ve düzenlemeleri enerji sektörünü büyük ölçüde etkileyebilir. Yenilenebilir enerjiye, karbon fiyatlandırmasına, emisyon standartlarına ve enerji verimliliğine yönelik teşviklere yönelik destekleyici politikalar, sektörü belirli yönlere yönlendirebilir.
 • Ekonomik Faktörler: Arz ve talep dinamikleri, maliyet dalgalanmaları ve yatırım fırsatları gibi piyasa güçleri, kullanılan enerji kaynaklarının türlerinin ve bunların erişilebilirliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Çevresel Kaygılar: İklim değişikliği ve enerji üretiminin çevresel etkileri konusunda artan farkındalık, odak noktasını daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına kaydırarak yenilenebilir enerji teknolojilerinin benimsenmesine yol açtı.Çevresel Kaygılar: a>
 • Tüketici Davranışı ve Talebi: Tüketici davranışındaki, tercihlerindeki ve enerji tüketimi ve bunun çevresel etkisine ilişkin farkındalıktaki değişiklikler, belirli enerji kaynaklarına veya ürünlere yönelik talebi artırabilir ve bu da enerji tüketiminde değişikliklere yol açabilir. enerji piyasası.

Küresel ve Bölgesel Pazar Analizi:

Coğrafi olarak pazar, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Orta Doğu olmak üzere beş ana bölgede analiz edildi. Afrika. 

Güneş Termal Pazarı çalışması, alt bölgelere ve ülkelere/bölgelere daha da bölünmüş olan pazar alanını tanımlamaktadır. Raporun bu bölümünde her ülke ve alt bölgedeki pazar payının yanı sıra kâr beklentilerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Tahmini süre boyunca bu rapor, her bölgenin, ülkenin ve alt bölgenin pazar payını ve büyüme oranını içerir. Ek olarak, Güneş Termal Pazarı araştırma raporu, yöneticilerin, analistlerin, endüstri profesyonellerinin ve diğer önemli kişilerin, pazarı kavramaya yardımcı olacak, erişime hazır ve kendi kendini analiz eden bir çalışmaya sahip olmaları için yararlı bir kaynak kaydı olacak önemli araştırma verilerini ve kanıtlarını içerir. desenler.

Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
Avrupa (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) , Rusya ve İtalya)
Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)
Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır) , Nijerya ve Güney Afrika)

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • 2021 yılında küresel Güneş Termal Pazarının değeri ne kadardı?
 • Pazarda aktif olarak faaliyet gösteren en iyi oyuncular kimler?
 • 2026 yılına kadar küresel pazarın değeri ne kadar olacak?
 • Pazarın temel etkenleri nelerdir?
 • Dünya genelinde hangi uygulama segmenti lider?
 • Küresel pazarın tahmin döneminde hangi bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi öngörülüyor?

İçindekiler’den Önemli Noktalar

Küresel Solar Termal Pazar Raporu 2023 – 2026’ya Kadar Büyüme, Trendler ve Tahminler

Bölüm 1 Güneş Enerjisi Termal Pazarına Genel Bakış

Bölüm 2 Termal Güneş Enerjisi Pazarı Üzerindeki Küresel Ekonomik Etki

Bölüm 3 Üreticilere Göre Küresel Güneş Termal Pazar Rekabeti

Bölüm 4 Bölgelere Göre Küresel Üretim, Gelir (Değer) (2023-2030)

Bölüm 5 Bölgelere Göre Küresel Arz (Üretim), Tüketim, İhracat, İthalat (2023-2030)

Bölüm 6 Küresel Üretim, Gelir (Değer), Türe Göre Fiyat Trendi

Bölüm 7 Uygulamaya Göre Küresel Pazar Analizi

Bölüm 8 Üretim Maliyeti Analizi

Bölüm 9 Endüstriyel Zincir, Kaynak Kullanımı Stratejisi ve Alt Alıcılar

Bölüm 10 Pazarlama Stratejisi Analizi, Distribütör/Tüccar

Bölüm 11 Piyasayı Etkileyen Faktörlerin Analizi

Bölüm 12 Küresel Solar Termal Pazar Tahmini (2023-2030)

Bölüm 13 Ek

Devam etti….

Daha Özel Bilgi İçin Analistimizle Şu Adresten Konuşun:  https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101920

Diğer Trend Raporlarını Görüntüleyin:

 

Güneş Paneli Pazarı Gelire, Mevcut Duruma ve Amp; 2023-2030’a Kadar Gelecek Senaryosu

Güneş Paneli Pazarı Dünya Çapında Büyüyor Boyut, Geliştirme Büyüme Stratejileri, Ürün Kapsamı ve 2030’a Kadar Tahmin

Güneş Paneli Pazarı Sektör Büyüklüğünü Artıracak: 2023, Büyüme Perspektifleri, Geliştirme Teknolojileri ve Yenilikler 2030’a Kadar

Ayrıntılı Rakip Analizi ile Türe, Uygulamaya, Bölgelere, Trendlere, Talebe Göre Petrol ve Gaz EPC Pazarı

Petrol ve Gaz EPC Pazarı 2030’a Kadar Büyük Büyüme, Yükselen Trendler, İlerleme Görünümü ve Zorlukların Analizi

Petrol ve Gaz EPC Pazarı Talep, Yükselen Trendler ve Teknolojideki Gelişmeler 2023 – 2030

Petrol ve Gaz EPC Pazarı Durum, Büyüme Fırsatı, Boyut, Trendler, Temel Sektör Görünümü 2023 – 2030

Petrol ve Gaz EPC Pazarı 2030’a Kadar Payı, Sektör Talebi, Büyüme Oranı, SWOT Analizi ve İş Geliştirme

Sıvı Biyoyakıt Piyasası Büyüme Hızı, Sektör Durumu, 2030’a Kadar Tahmine Göre Kapsamlı Bilgi

Sıvı Biyoyakıt Pazarı Gelir, Mevcut Durum ve Amp; 2023-2030’a Kadar Gelecek Senaryosu

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analiz Sunarak Her Büyüklükteki Kuruluşların Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Üreterek, İşlerine Özel Çeşitli Zorlukların Üstesinden Gelmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyette Bulundukları Piyasaya Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sağlayarak Onları Bütünsel Piyasa Zekasıyla Güçlendirmek.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]