Küresel Jeofizik Hizmet Pazar Büyüklüğü 2023, Endüstri Talebi, Büyüme Analizi, En İyi Şirketlere Göre Temel Endüstri Gelişimi 2029

Jeofizik Hizmet Piyasası Raporu [2023-2029]

Fortune Business Insights tarafından yayınlanan son rapora göre, Küresel jeofizik hizmetler pazarının büyüklüğü 2021’de 12,65 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Pazarın 2021’de 13,12 milyar ABD dolarından büyümesi bekleniyor. Tahmin dönemi boyunca %6,6’lık bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyerek 2022’de 2029’a kadar 20,55 milyar ABD dolarına ulaşacak. 

Bu Jeofizik Hizmet Pazarı raporu için yürütülen kapsamlı pazar araştırması, müşterilere gelişmekte olan pazarlardaki yatırımları tahmin etme, pazar payını genişletme veya yeni ürünleri başarıyla piyasaya sürme konusunda yardımcı olur. Rapor, köklü araç ve teknikleri kullanarak çok çeşitli pazar öngörülerini basitleştiriyor ve daha iyi anlaşılması için grafik ve şemalar kullanarak verileri sunuyor. Jeofizik Hizmet Pazarı raporu, bu sektördeki ortaya çıkan eğilimleri, başlıca etkenleri, kısıtlamaları, zorlukları ve fırsatları tanımlar ve analiz eder.

Örnek Araştırma PDF’si Alın:   https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100105 
En İyi Jeofizik Hizmet Pazarı Büyüklüğü Pazar Raporunda yer alan üreticiler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Schlumberger
 • CGG
 • PGS’ler
 • TGS
 • Halliburton
 • Fugro
 • COSL- Çin Petrol Sahası Hizmetleri Limited
 • Polarküs
 • Geokinetik, Inc.
 • SA Keşif
 • Dawson Jeofizik
 • Küresel Jeofizik Hizmetleri
 • İyon Jeofizik
 • Paradigma

 

Son Önemli Sektör Gelişimi:

 

Haziran 2018: SAExploration, Inc., sismik veri toplama kapasitelerini artırmak ve lojistik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla iflas etmek üzere olan Geokinetics, Inc.’in belirli varlıklarını satın aldı. Bu satın alma aynı zamanda SAExploration’ın makine ve ekipman stoğunu da artıracak.
Kasım 2019: ION Geophysical Corporation, Suudi Arabistan merkezli ARGAS ile deniz tabanı için iki yıllık bir sözleşme imzaladı. düğümsel veri toplama ve işleme amaçları. Bu, ION’un Orta Doğu’daki pazara girmesini ve bölgedeki operasyonlarını genişletmesini sağlayacak.

Jeofizik Hizmet Piyasası Raporu Kapsamı [2023-2029]

Geçmişsel Veriler :2018-2020

Baz Yıl: 2021

Rapor Başlığı: Jeofizik Hizmetler Pazar Büyüklüğü, Payı ve amp; COVID-19 Etki Analizi, Teknolojiye Göre (Sismik, Manyetik, Elektromanyetik, Gradyometri, Yerçekimi, Sondaj kayıtları ve Diğerleri) Araştırma Türüne Göre (Kara Tabanlı, Deniz Tabanlı, Hava Tabanlı), Son Kullanıcıya Göre (Petrol ve amp; Gaz, Madencilik, Tarım, Su Arama, Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022-2029

Jeofizik Hizmet Pazarı CAGR’ı: %6,6

Rapor Kapsamı: Gelir tahmini ve tahmini, şirket profili, rekabet ortamı, büyüme faktörleri ve son trendler

Kapsanan Segmentler:

 

 • Anket Türüne Göre
  • Hava tabanlı
  • Kara tabanlı
 • Teknolojiye Göre
  • Sismik
  • Manyetik
  • Gradyometri
  • Yer çekimi
  • Elektromanyetik
  • Hiperspektral
  • Direnç
  • LIDAR
 • Son Kullanıcıya Göre
  • Yağ ve Gaz
  • Mineraller ve Mineraller madencilik
  • Tarım
  • Su Araştırmaları
  • Diğerleri
 • Bölgeye göre
  • Kuzey Amerika
  • Latin Amerika
  • Avrupa
  • Asya Pasifik
  • Orta Doğu ve Afrika

 

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bakış:

COVİD-19 salgınının patlak vermesi dünya çapında çeşitli iş sektörlerini olumsuz etkiledi. Kilitlenme, sosyal mesafe ve ithalat yasağı gibi çeşitli dayatmalar; ihracat, hükümetler tarafından zorunlu olmadığı düşünülen çeşitli mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını etkiledi. Jeofizik Hizmet Pazarı’ndaki pek çok işletme, hastalığın yayılmasını önlemeyi amaçlayan yeni hükümet kurallarına uymak amacıyla, COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Faaliyetlerdeki bu duraklamanın pazarın gelir akışı üzerinde doğrudan etkisi var.

Jeofizik Hizmet Pazarı Hakkında Daha Fazla Bilgi İstiyorsanız Bu Özel Raporu Hemen Satın Alın:  https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100105

Jeofizik Hizmet Piyasasını Etkileyenler:

 

Pazar Büyümesine Yardımcı Olmak İçin Jeofizik Yazılımın Arttırılması

Teknolojik Gelişmeler: Enerji üretimi, depolama ve iletim teknolojilerindeki yenilikler, enerji ortamını önemli ölçüde etkilemektedir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, nükleer ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmelerin yanı sıra enerji depolama sistemlerindeki gelişmeler de bu durumun başlıca etkenleridir.

 • Devlet Politikaları ve Düzenlemeleri: Devlet politikaları, sübvansiyonları ve düzenlemeleri enerji sektörünü büyük ölçüde etkileyebilir. Yenilenebilir enerjiye, karbon fiyatlandırmasına, emisyon standartlarına ve enerji verimliliğine yönelik teşviklere yönelik destekleyici politikalar, sektörü belirli yönlere yönlendirebilir.
 • Ekonomik Faktörler: Arz ve talep dinamikleri, maliyet dalgalanmaları ve yatırım fırsatları gibi piyasa güçleri, kullanılan enerji kaynaklarının türlerinin ve bunların erişilebilirliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Çevresel Kaygılar: İklim değişikliği ve enerji üretiminin çevresel etkileri konusunda artan farkındalık, odak noktasını daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına kaydırarak yenilenebilir enerji teknolojilerinin benimsenmesine yol açtı.Çevresel Kaygılar: a>
 • Tüketici Davranışı ve Talebi: Tüketici davranışındaki, tercihlerindeki ve enerji tüketimi ve bunun çevresel etkisine ilişkin farkındalıktaki değişiklikler, belirli enerji kaynaklarına veya ürünlere yönelik talebi artırabilir ve bu da enerji tüketiminde değişikliklere yol açabilir. enerji piyasası.

Küresel ve Bölgesel Pazar Analizi:

Bölgesel analize göre pazar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Orta Doğu’ya bölünmüştür. Afrika.

Jeofizik Hizmet Piyasası çalışması, alt bölgelere ve ülkelere/bölgelere ayrılan pazar alanını tanımlamaktadır. Raporun bu bölümünde her ülke ve alt bölgedeki pazar payının yanı sıra kâr beklentilerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Tahmini süre boyunca bu rapor, her bölgenin, ülkenin ve alt bölgenin pazar payını ve büyüme oranını içerir. Buna ek olarak, Jeofizik Hizmet Pazarı araştırma raporu, yöneticilerin, analistlerin, endüstri profesyonellerinin ve diğer önemli kişilerin, pazarı kavramaya yardımcı olacak erişime hazır ve kendi kendini analiz eden bir çalışmaya sahip olmaları için yararlı bir kaynak kaydı olacak önemli araştırma verilerini ve kanıtlarını içerir. desenler.

Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)
Avrupa (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) , Rusya ve İtalya)
Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)
Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.)
Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır) , Nijerya ve Güney Afrika)

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • Küresel Jeofizik Hizmet Pazarının değeri 2021’de ne kadardı?
 • Pazarda aktif olarak faaliyet gösteren en iyi oyuncular kimler?
 • 2029 yılına kadar küresel pazarın değeri ne kadar olacak?
 • Pazarın temel etkenleri nelerdir?
 • Dünya genelinde hangi uygulama segmenti lider?
 • Küresel pazarın tahmin döneminde hangi bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi öngörülüyor?

İçindekiler’den Önemli Noktalar

Küresel Jeofizik Hizmet Piyasası Raporu 2023 – 2029’a Kadar Büyüme, Eğilimler ve Tahminler

Bölüm 1 Jeofizik Hizmet Pazarına Genel Bakış

Bölüm 2 Jeofizik Hizmet Pazarı Üzerindeki Küresel Ekonomik Etki

Bölüm 3 Üreticilere Göre Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Rekabeti

Bölüm 4 Bölgelere Göre Küresel Üretim, Gelir (Değer) (2023-2030)

Bölüm 5 Bölgelere Göre Küresel Arz (Üretim), Tüketim, İhracat, İthalat (2023-2030)

Bölüm 6 Küresel Üretim, Gelir (Değer), Türe Göre Fiyat Trendi

Bölüm 7 Uygulamaya Göre Küresel Pazar Analizi

Bölüm 8 Üretim Maliyeti Analizi

Bölüm 9 Endüstriyel Zincir, Kaynak Kullanımı Stratejisi ve Alt Alıcılar

Bölüm 10 Pazarlama Stratejisi Analizi, Distribütör/Tüccar

Bölüm 11 Piyasayı Etkileyen Faktörlerin Analizi

Bölüm 12 Küresel Jeofizik Hizmet Pazarı Tahmini (2023-2030)

Bölüm 13 Ek

Devam etti….

Daha Spesifik Bilgi İçin Analistimizle Şu Adresten Konuşun:  https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100105

Diğer Trend Raporlarını Görüntüleyin:

 

Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı Büyüme Hızı, Sektör Durumu, 2030’a Kadar Tahmine Göre Kapsamlı Bilgi

Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı Gelire, Mevcut Duruma ve Amp; 2023-2030’a Kadar Gelecek Senaryosu

Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı Dünya Çapında Büyüyor Büyüklük, Kalkınma Büyüme Stratejileri, Ürün Kapsamı ve 2030’a Kadar Tahmin

Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı Sektör Büyüklüğünü Artıracak: 2023, Büyüme Perspektifleri, Geliştirme Teknolojileri ve Yenilikler 2030’a Kadar

Ayrıntılı Rakip Analizi ile Türe, Uygulamaya, Bölgelere, Trendlere, Talebe Göre Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı

Lityum Demir Fosfat Pil Pazarı 2030’a Kadar Büyük Büyüme, Yükselen Trendler, İlerleme Görünümü ve Zorlukların Analizi

STATCOM Pazarı Talep, Yükselen Trendler ve Teknolojideki Gelişmeler 2023 – 2030

STATCOM PazarıDurum, Büyüme Fırsatı, Boyut, Trendler, Temel Sektör Görünümü 2023 – 2030

Hidronik Radyatörler Pazarı 2030’a Kadar Payı, Sektör Talebi, Büyüme Oranı, SWOT Analizi ve İş Geliştirme

Hidronik Radyatör Pazarı Büyüme Oranı, Sektör Durumu, 2030’a Kadar Tahmine Göre Kapsamlı Bilgi

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analiz Sunarak Her Büyüklükteki Kuruluşların Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Üreterek, İşlerine Özel Çeşitli Zorlukların Üstesinden Gelmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyette Bulundukları Piyasaya Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sağlayarak Onları Bütünsel Piyasa Zekasıyla Güçlendirmek.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]