Küresel Petrol ve Gaz EPC Pazar Büyüklüğü 2023, Endüstri Talebi, Büyüme Analizi, En İyi Şirketlere Göre Temel Sektör Gelişimi 2029

Petrol ve Gaz EPC Piyasa Raporu [2023-2029]

Fortune Business Insights tarafından yayınlanan son rapora göre, Küresel Petrol ve Gaz EPC Pazarı büyüklüğü 2021’de 46,60 milyar ABD dolarıdır ve 2022’de 49,58 milyar ABD dolarından büyüyerek 2021’e ulaşması beklenmektedir. 2022-2029 döneminde %7,2’lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile 2029’da 80,77 milyar ABD doları. 

Bu Petrol ve Gaz EPC Pazarı raporu için gerçekleştirilen kapsamlı pazar araştırması, müşterilere gelişmekte olan pazarlardaki yatırımları tahmin etme, pazar payını genişletme veya yeni ürünleri başarılı bir şekilde piyasaya sürme konusunda yardımcı olur. Rapor, köklü araç ve teknikleri kullanarak çok çeşitli pazar öngörülerini basitleştiriyor ve daha iyi anlaşılması için grafik ve şemalar kullanarak verileri sunuyor. Petrol ve Gaz EPC Pazarı raporu, bu sektördeki yeni ortaya çıkan eğilimleri, başlıca etkenleri, kısıtlamaları, zorlukları ve fırsatları tanımlar ve analiz eder.

Örnek Araştırma PDF’si edinin:   https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/100930 
En İyi Yağ ve Gaz EPC Pazar Büyüklüğü Piyasa Raporunda yer alan üreticiler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Petrofac (İngiltere)
 • Ahşap (İngiltere)
 • Larsen ve Larsen Tou Köprüsü (Hindistan)
 • McDermott (ABD)
 • Saipem (İtalya)
 • NPCC (BAE)
 • WorleyParsons (Avustralya)
 • TechnipFMC (İngiltere)
 • KBR (ABD)
 • Lamprell (BAE)
 • Aker (Norveç)
 • Denizaltı7 (İngiltere)
 • Fluor Corporation (ABD)

Son Önemli Sektör Gelişimi:

 

Şubat 2021: Saipem, Kuzey Sahası Üretim Sürdürülebilirlik Açık Deniz Projesini geliştirmek için Qatargas’tan 1,7 milyar ABD doları değerinde bir EPC sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmenin; platformlar, destek ve bağlantı yapıları, deniz altı kabloları ve korozyon önleyici dahili kaplamalı boru hatları gibi açık deniz tesislerine yönelik EPC faaliyetlerini kapsaması bekleniyor.

Petrol ve Gaz EPC Piyasası Raporu Kapsamı [2023-2029]

Geçmişsel Veriler :2018-2020

Baz Yıl: 2021

Rapor Başlığı: Petrol ve Gaz EPC Pazar Büyüklüğü, Payı ve amp; COVİD-19 Etki Analizi, Sözleşme Türüne Göre (İmalat ve Ekipman, İnşaat ve Kurulum, Yönetim Hizmetleri, Diğerleri), Son Kullanıcıya Göre (Üst Akım, Orta Akım, Mansap), Uygulamaya Göre (Kara, Açık Deniz) ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029

Petrol ve Gaz EPC Piyasası CAGR’ı: %7,2

Rapor Kapsamı: Gelir tahmini ve tahmini, şirket profili, rekabet ortamı, büyüme faktörleri ve son trendler

Kapsanan Segmentler:

 • Pazar Analizi, Analizler ve Tahmin – Hizmete Göre
  • Workover
  • küçümseme
 • Pazar Analizi, Analizler ve Tahminler – Kapasiteye Göre
  • 150 Ton Altı
  • 151 – 200 Ton
  • 200 Ton Üzeri
 • Piyasa Analizi, Analizler ve Tahminler – Kuruluma Göre
  • Kızağa Monteli
  • Römorka Monteli
 • Piyasa Analizi, Analizler ve Tahminler – Uygulamaya Göre
  • Karada
  • açık deniz
 • Pazar Analizi, Analizler ve Tahminler – Bölgeye Göre
  • Kuzey Amerika
  • Avrupa
  • Asya Pasifik
  • Latin Amerika
  • Orta Doğu ve Afrika

 

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bakış:

COVİD-19 salgınının patlak vermesi dünya çapında çeşitli iş sektörlerini olumsuz etkiledi. Kilitlenme, sosyal mesafe ve ithalat yasağı gibi çeşitli dayatmalar; ihracat, hükümetler tarafından zorunlu olmadığı düşünülen çeşitli mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını etkiledi. Petrol ve Gaz EPC Piyasasındaki birçok işletme, hastalığın yayılmasını önlemeyi amaçlayan yeni hükümet kurallarına uymak amacıyla, COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldı. Faaliyetlerdeki bu duraklamanın pazarın gelir akışı üzerinde doğrudan etkisi var.

Petrol ve Gaz EPC Piyasası Hakkında Daha Fazla Bilgi İstiyorsanız Şimdi Bu Özel Raporu Satın Alın:  https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100930

Petrol ve Gaz EPC Piyasasını Etkileyenler:

 

Büyümeyi Desteklemek için Sanayileşme ve Hızlı Kentleşme

Teknolojik Gelişmeler: Enerji üretimi, depolama ve iletim teknolojilerindeki yenilikler, enerji ortamını önemli ölçüde etkilemektedir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, nükleer ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmelerin yanı sıra enerji depolama sistemlerindeki gelişmeler de bu durumun başlıca etkenleridir.

 • Devlet Politikaları ve Düzenlemeleri: Devlet politikaları, sübvansiyonları ve düzenlemeleri enerji sektörünü büyük ölçüde etkileyebilir. Yenilenebilir enerjiye, karbon fiyatlandırmasına, emisyon standartlarına ve enerji verimliliğine yönelik teşviklere yönelik destekleyici politikalar, sektörü belirli yönlere yönlendirebilir.
 • Ekonomik Faktörler: Arz ve talep dinamikleri, maliyet dalgalanmaları ve yatırım fırsatları gibi piyasa güçleri, kullanılan enerji kaynaklarının türlerinin ve bunların erişilebilirliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Environmental Concerns: Growing awareness of climate change and the environmental impact of energy production has shifted focus towards cleaner and more sustainable energy sources, driving the adoption of renewable energy technologies.
 • Consumer Behavior and Demand: Changes in consumer behavior, preferences, and awareness of energy consumption and its environmental impact can drive demand for specific energy sources or products, leading to changes in the energy market.

Global and Regional Market Analysis:

The global market has been analyzed across major regions, including North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.

The Oil and Gas EPC Market study describes the market area, which is further segmented into sub-regions and countries/regions. This chapter of the report includes information on profit prospects in addition to market share in each country and sub-region. During the estimated time, this report includes the market share and growth rate of each region, country, and sub-region. In addition, the Oil and Gas EPC Market research report includes significant research data and proofs to be a useful resource record for managers, analysts, industry professionals, and other key individuals to have a ready-to-access and self-analyzed study to help grasp market patterns.

North America (United States, Canada, and Mexico)
Europe (Germany, France, UK, Russia, and Italy)
Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, and Southeast Asia)
South America (Brazil, Argentina, Colombia, etc.)
The Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria, and South Africa)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

 • How much was the global Oil and Gas EPC Market worth in 2021?
 • Who are the top players actively operating across the market?
 • How much will the global market be worth by 2029?
 • What are the key market drivers?
 • Which application segment is the leading across the globe?
 • At what compound annual growth rate (CAGR) is the global market projected to grow in the forecast period?

Major Points from Table of Contents

Global Oil and Gas EPC Market Report 2023 – Growth, Trends and Forecasts to 2029

Chapter 1 Oil and Gas EPC Market Overview

Chapter 2 Global Economic Impact on Oil and Gas EPC Market

Chapter 3 Global Oil and Gas EPC Market Competition by Manufacturers

Chapter 4 Global Production, Revenue (Value) by Region (2023-2030)

Chapter 5 Global Supply (Production), Consumption, Export, Import by Region (2023-2030)

Chapter 6 Global Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

Chapter 7 Global Market Analysis by Application

Chapter 8 Manufacturing Cost Analysis

Bölüm 9 Endüstriyel Zincir, Kaynak Kullanımı Stratejisi ve Alt Alıcılar

Bölüm 10 Pazarlama Stratejisi Analizi, Distribütör/Tüccar

Bölüm 11 Piyasayı Etkileyen Faktörlerin Analizi

Bölüm 12 Küresel Petrol ve Gaz EPC Piyasası Tahmini (2023-2030)

Bölüm 13 Ek

Devam etti….

Daha Spesifik Bilgi İçin Analistimizle Şu Adresten Konuşun:  https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/100930

Diğer Trend Raporlarını Görüntüleyin:

 

Ayrıntılı Rakip Analizi ile Türe, Uygulamaya, Bölgelere, Trendlere, Talebe Göre Dizel Akaryakıt Pazarı

Dizel Yakıt Piyasası 2030’a Kadar Büyük Büyüme, Yükselen Trendler, Gelişme Görünümü ve Zorlukların Analizi

Dizel Yakıt Pazarı Talep, Yükselen Trendler ve Teknolojideki Gelişmeler 2023 – 2030

Dizel Yakıt PazarıDurum, Büyüme Fırsatı, Boyut, Trendler, Temel Sektör Görünümü 2023 – 2030

Dizel Yakıt Pazarı 2030’a Kadar Payı, Sektör Talebi, Büyüme Oranı, SWOT Analizi ve İş Geliştirme

Dizel Yakıt Piyasası Büyüme Oranı, Sektör Durumu ve 2030’a Kadar Tahmine Göre Kapsamlı Analiz

Dizel Yakıt Pazarı Gelire, Mevcut Duruma ve Amp; 2023-2030’a Kadar Gelecek Senaryosu

Dizel Yakıt Pazarı Dünya Çapında Büyüyor Büyüklük, Kalkınma Büyüme Stratejileri, Ürün Kapsamı ve 2030’a Kadar Tahmin

Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Pazarı Sektör Büyüklüğünü Arttıracak: 2023, 2030’a Kadar Büyüme Perspektifleri, Geliştirme Teknolojileri ve Yenilikler

Ayrıntılı Rakip Analizi ile Türe, Uygulamaya, Bölgelere, Trendlere, Talebe Göre Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Pazarı

 

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analiz Sunarak Her Büyüklükteki Kuruluşların Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Üreterek, İşlerine Özel Çeşitli Zorlukların Üstesinden Gelmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyette Bulundukları Piyasaya Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sağlayarak Onları Bütünsel Piyasa Zekasıyla Güçlendirmek.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]