Sığır Eti Piyasası 2023-2029 Yıllarına Kadar Trendleri ve Sektör Tahminlerini Açıklıyor

Büyüklük, Trendler, Büyüme, Pay, İş Dünyası, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistikler, Rekabet Ortamı ve 2029’a Kadar Bölgesel Tahminlere Göre Sığır Pazarı Analizi, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır. Küresel sığır eti pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 395,22 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2023 yılında 414,98 milyar ABD dolarından 2029 yılına kadar 604,34 milyar ABD dolarına çıkacağı ve tahmin dönemi boyunca %5,52’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyeceği öngörülüyor.

Küresel Sığır Eti Pazarı Araştırma Raporu 2023, ürün lansmanları, teknik hususlar, öncü faktörler, geliştirme eğilimleri ve önemli pazar oyuncularının tercih ettiği iş stratejileri dahil olmak üzere önemli pazar koşullarını tanıtıyor. Rapor, temel stratejilerin yanı sıra, Sığır Pazarı’ndaki temel fırsatlara, zorluklara ve sektöre özgü faktörlere odaklanıyor. Pazar büyüklüğü veya gelirler, pazar payı, pazar bölümleri, pazar ticareti ve çeşitli coğrafi bölgeler dahil olmak üzere pazarın bölümlerini ve alt bölümlerini kapsar.

Ücretsiz Örnek Araştırma PDF’si Alın:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106640

Fortune Business Insights™ tarafından hazırlanan Küresel Sığır Eti Piyasası raporu, sektör uzmanları ve önde gelen fikir liderleri tarafından niteliksel ve niceliksel açıdan kapsamlı bir analizle tamamlanan kapsamlı birincil araştırmaların sonucudur. Bu yaklaşım, pazar ve sektör performansını daha derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Rapor, pazar büyüklüğü, CAGR, brüt kar marjı, gelir, fiyat, üretim büyüme oranı, hacim, değer, pazar payı ve yıldan yıla büyüme gibi geçmiş ve tahmini verileri kapsayan mevcut pazar senaryosuna kapsamlı bir genel bakış sunuyor.

Ayrıca rapor, pazar büyümesini yönlendiren, tüketici davranışını etkileyen ve rekabet ortamını şekillendiren temel faktörlerin ayrıntılı bir incelemesini sunuyor. İşletmelere pazarın büyüklüğü, eğilimleri ve potansiyel fırsatları hakkında net bir anlayış sunarak bilinçli karar almayı kolaylaştırır. Ayrıca rapor, GSYİH büyümesi, enflasyon oranları ve döviz kurları dahil olmak üzere makroekonomik faktörlerin piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu faktörler yalnızca tüketicinin satın alma gücünü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda genel pazar talebinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Büyümenin Etkenleri:

Nüfusun harcanabilir gelirindeki artış, tüketiciler arasında besleyici, protein açısından zengin et ürünlerine olan talebin artmasına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Çin ve Tayland gibi gelişmekte olan ekonomilerde, özellikle orta sınıf nüfus arasında bu tür ürünlerin tüketiminde artış yaşanıyor. Yaşam standartlarının yükselmesi ve hayvansal proteinin önemine ilişkin farkındalığın artması, tüketicileri beslenmelerinde et ürünlerine yer vermeye yöneltti.

Piyasa raporunda yer alan Büyük Sığır Pazarı Anahtar Oyuncuları arasında şunlar yer alıyor:

 • JBS SA (Brezilya)
 • Ulusal Sığır Paketleme Şirketi, LLC (ABD)
 • Amerikan Gıda Grubu, LLC. (BİZ)
 • Agri Beef Co. (ABD)
 • Perdue Farms Inc. (ABD)
 • Tyson Foods, Inc. (ABD)
 • Strauss Brands LLC (ABD)
 • Cargill, Anonim Şirketi(ABD)
 • Central Valley Eti (ABD)
 • Danish Crown A/S (Danimarka)

Teklif Alın:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/get-a-quote/106640

Sığır Pazarı Bölgesel Analizi:

Ayrıca bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki Sığır Pazarına odaklanmaktadır. Bu rapor, pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre kategorilere ayırıyor. Raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının oldukça kapsamlı bir diğer kısmı bölgesel analizdir. Bu bölüm, farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarlardaki satış büyümesine ışık tutuyor. 2029’a kadar olan tarihsel ve tahmin dönemi için, küresel pazarın ülke bazında hacim analizi ve bölge bazında pazar büyüklüğü analizini ayrıntılı ve doğru bir şekilde sağlar.

Raporun Öne Çıkan Noktaları:

Pazara Nüfuz Etme: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki en iyi oyuncuların ürün portföyleri hakkında kapsamlı bilgi.

Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan teknolojiler, RandD faaliyetleri ve pazardaki ürün lansmanları hakkında ayrıntılı bilgiler

Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın önde gelen oyuncularının pazar stratejilerinin, coğrafi ve iş segmentlerinin derinlemesine değerlendirilmesi

Pazar Geliştirme: Gelişmekte olan pazarlar hakkında kapsamlı bilgi. Bu rapor, farklı coğrafyalardaki çeşitli segmentlere yönelik pazarı analiz ediyor

Pazar Çeşitlendirmesi: Tedarik Zinciri Analitiği pazarındaki yeni ürünler, keşfedilmemiş coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler

Sığır Pazarı Sektörü Rekabet Analizi:

 • Mart 2021  – National Beef Packaging Company, LLC, Iowa bölgesindeki üretim yeteneklerini genişletme planlarını duyurdu. Bu tür üretim tesislerinin faaliyete geçmesiyle şirket, bölgede yüksek kaliteli tahılla beslenen büyükbaş hayvanlara erişebilecek.
 • Nisan 2021 – Tyson Foods, hastalığı tespit etmek ve bu tür salgınların üretim faaliyetlerini engellememesini sağlamak için bir sığır izlenebilirlik programına yatırım yaptı.

Bu Raporun Yanıtladığı Temel Sorular:

(1) Sığır eti pazarına yeni girenler için büyüme fırsatları nelerdir?

(2) Sığır eti pazarında faaliyet gösteren önde gelen oyuncular kimlerdir?

(3) Katılımcıların Et Pazarındaki paylarını artırmak için benimseyebilecekleri temel stratejiler nelerdir?

(4) Sığır eti pazarındaki rekabet durumu nedir?

(5) Sığır eti pazarının büyümesini etkileyebilecek yeni ortaya çıkan trendler nelerdir?

(6) Gelecekte hangi ürün tipi segmenti yüksek CAGR sergileyecek?

(7) Hangi uygulama segmenti sığır eti pazarında önemli bir paya sahip olacak?

(8) Üreticiler için hangi bölge kazançlı?

Analistle Konuşun:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106640

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar istihbaratı ile onları güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Şeritler – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta : [email protected] 

Fortune Business Insights™

LinkedIn | Heyecan | Bloglar