Yem Koruyucuları Pazar Büyümesi, Eğilimler, Gelir, Payı ve Talepler Araştırma Raporu 2030

Fortune Business Insights™’ın “Yem Koruyucu Madde Pazar Büyüklüğü, Payı ve Endüstri Analizi, Türe Göre (Asitleyiciler)” başlıklı raporunda, dünya çapında artan canlı hayvan popülasyonu nedeniyle küresel yem koruyucu maddeleri pazar büyüklüğünün istikrarlı bir hızla genişlemesinin beklendiği belirtiliyor. , Antioksidanlar, Küf Önleyiciler, Topaklanma Önleyici Ajan), Hayvancılık (Kümes Hayvanları, Ruminantlar, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Domuz, Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2023-2030”. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel sığır popülasyonunun 2050 yılına kadar 1,5 milyardan 2,6 milyara çıkacağını, aynı dönemde küresel keçi ve koyun popülasyonunun ise 1,7 milyardan 2,7 milyara çıkacağını öngörüyor. Ayrıca FAO, küresel et üretiminin 2050 yılına kadar %76 artarak 455 milyon tona ulaşacağını da öngörüyor. Yem koruyucuları, yemin kalitesini ve raf ömrünü artırmada önemli bir rol oynayacak ve bu da sonuçta hayvan performansını artıracak. Ayrıca organik asitler gibi koruyucuların, yem ürünlerinde bakteriyel kontaminasyonun önlenmesinde oldukça etkili olduğu, bu sayede yemin doğal özelliklerinin korunarak hayvanlar için yüksek kalitede beslenmenin sağlandığı bilinmektedir.

Dünya, COVID-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklar ve çalkantılar yaşıyor. İşletmeler ani gelir eksiklikleriyle başa çıkmaya çalışırken, endüstri liderleri de yeni başlayan küresel durgunlukla başa çıkmak için stratejiler geliştiriyor. Bu endişeli ve belirsiz zamanların ortasında, Fortune Business Insights™ olarak biz, işletmelere uzman araştırma ekibimiz tarafından toplanan ve analiz edilen kapsamlı pazar istihbaratı sağlamak için sürekli çaba gösteriyoruz. Amacımız sadece şirketlerin krizi başarılı bir şekilde yönetmelerini sağlamak değil, aynı zamanda krizin yarattığı fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/feed-preservatives-market-103205

Rapor Neler Sunuyor?

 • Tüm pazar segmentlerinin bütünsel değerlendirmesi;
 • Pazar etkenlerinin, eğilimlerin, kısıtlamaların ve fırsatların derinlemesine analizi;
 • Piyasayı şekillendiren bölgesel dinamiklere ilişkin somut bilgiler; Ve
 • Kilit piyasa oyuncularının profillerinin ve stratejilerinin ayrıntılı incelenmesi.

Sürüş faktörü

Büyümeye Yardımcı Olmak İçin Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Modern Hayvancılık Uygulamalarının Teşvik Edilmesi

Dünya Bankası ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar, az gelişmiş ekonomilerde modern hayvancılık yönetimi uygulamalarını teşvik etmek için ortak çaba göstermektedir. Örneğin, Dünya Bankası’nın Kazakistan’daki 2020 Sürdürülebilir Hayvancılık Kalkınma Programı, ülkenin sığır eti sektörünü çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor; bu, hayvanların üretkenliğini artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için kaliteli yem sağlamayı gerektiriyor. Benzer şekilde Dünya Bankası, Moğolistan’ın ülkedeki besi hayvanlarının sağlığını ve verimliliğini artırmayı amaçlayan Hayvancılığı Ticarileştirme Projesini finanse etmek için Aralık 2019’da 30 milyon ABD doları tutarında bir krediyi onayladı. Hayvancılık performansının artması, ülkenin et ihracatını ve diğer hayvansal bazlı ürünleri de artırmasına olanak tanıyacak. Bu ve benzeri projelerin anahtarı, hayvanlara kaliteli yem tedarikinin sağlanmasıdır. Bu, yem koruyucuları pazarının büyümesi açısından muhtemelen iyiye işarettir; çünkü bu bileşenler, besi hayvancılığının potansiyelini artırmada ve çiftçilerin gelir akışlarını çeşitlendirmelerine olanak sağlamada kritik öneme sahip olacaktır.

Bölgesel Analizler

Kuzey Amerika Pazarını Güçlendirecek Hammaddelerin Bolluğu

Bölgeler arasında Kuzey Amerika’nın, bölgede hayvan yemi üretimi için gerekli hammaddelerin kolay bulunabilirliği sayesinde önümüzdeki yıllarda yem koruyucuları pazar payına liderlik etmesi bekleniyor. Örneğin ABD, yıllık hasadının yaklaşık %13’ünü ihraç eden dünyanın en büyük mısır üreticilerinden biridir. Kuzey Amerika’nın öne çıkan konumu, DuPont ve Cargill gibi gıda endüstrisi devlerinin bölgedeki varlığıyla daha da güçleniyor.

Asya Pasifik pazarının, özellikle Hindistan’da sürekli gelişen büyükbaş hayvan ve kümes hayvanı endüstrileri nedeniyle gıda şirketlerine kazançlı fırsatlar sunması bekleniyor. Taze ve hastalıksız et ürünlerine olan talebin artması, bölgede yem koruyucularının benimsenmesini daha da artıracaktır.

Özelleştirme isteyin:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/feed-preservatives-market-103205

Rekabetçi Ortam

Sağlıklı Rekabeti Teşvik Etmek İçin Kilit Oyuncuların Dijital Hayvancılık Çözümlerine Yatırımları

Bu pazardaki kilit oyuncular, hayvancılık yönetimini artırmak amacıyla yatırımlarını dijital hayvancılık çözümlerini edinme, geliştirme ve güçlendirme yönünde hedefliyor. Bu stratejinin ardındaki temel amaç, hayvan sağlığını etkin bir şekilde izlemek, temel sorun alanlarını belirlemek ve hayvancılık verimliliğini artırmak için bilinçli yönetim kararları almaktır.

Sektör Gelişmeleri:

 • Haziran 2020: Merck Hayvan Sağlığı, sığırlardaki hastalıkları tespit etmeye yönelik çözümler geliştirmede uzmanlaşmış bir veri ve analiz şirketi olan Quantified Ag’yi satın almayı tamamladı. Bu satın alma, Merck’in hayvan sağlığı portföyünü güçlendirmesine ve hayvan refahını iyileştirmek için veriye dayalı sonuçlar sağlamasına olanak tanıyacak.
 • Temmuz 2020: BASF, önde gelen hayvan çiftliği yönetimi ve hassas tarım şirketi Cloudfarms’ı satın aldığını duyurdu. Domuz üretimine odaklanan Cloudfarms’ın çözümleri, üreticilerin karmaşık çiftlik faaliyetlerinin verimliliğini artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Yem Koruyucuları Pazar Raporunda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

 • Nutriad Uluslararası NV
 • Impextraco NV
 • Novus Uluslararası, Inc.
 • Kemin Endüstrileri, Inc.
 • Biomin Holding GmbH
 • Eastman Kimya Şirketi
 • Nutreco NV
 • Pestell Mineraller ve Malzemeler A.Ş.
 • Perstorp Holding AB
 • Cargill A.Ş.

Satın Almadan Önce Soruşturma:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/feed-preservatives-market-103205

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analizler ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üreterek, işletmelerine özgü zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, müşterilerimize faaliyet gösterdikleri pazar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar istihbaratı ile onları güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu,

Baner, Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta : [email protected]

Fortune Business Insights™

LinkedIn | Heyecan | Bloglar