Technology

Yeni Trendler, Güncellemeler ve 2030 Tahmini Analizini İçeren Bir Hizmet Pazarı Olarak Mobiliteye İlişkin Kârlı Stratejik Rapor

Hizmet Piyasası Olarak Mobilite  Rekabet analizi, pazardaki büyük oyuncuların güçlü ve zayıf yönleri, pazar yatırımı, pazar payı, pazar satış hacmi ve pazar eğilimlerinin incelenmesidir. Hizmet Pazarı Olarak Mobilite çalışması, rapora birincil düzey, ikincil düzey ve üçüncü düzey rakiplerin tamamını dahil etmeye odaklandı. Veriler birincil ve ikincil araştırmaların yürütülmesiyle oluşturuldu. Rapor, Hizmet Olarak Mobilite Pazarına giren yeni oyunculara yönelik etkenlerin, kısıtlamaların ve kapsamın ayrıntılı bir analizini kapsıyor.

Hizmet Olarak Mobilite Pazarının Öngörülen Boyutu ve Hizmet Olarak Mobilite Pazarının Büyüme Oranı

Fortune Business Insights tarafından yayınlanan son rapora göre, hizmet olarak küresel mobilite pazarının büyüklüğü 187,31 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Pazarın 2022’de 236,42 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 774,93 milyar ABD dolarına büyüyeceği ve tahmin döneminde %18,5’lik bir Bileşik Büyüme Oranı sergileyeceği öngörülüyor.

Ücretsiz Örnek Araştırma PDF’si edinin:  https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102066

Hizmet Olarak Mobilite Pazar Büyüklüğü Hizmet Olarak Mobilite Pazarı Raporu kapsamında yer alan üreticiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Über
 • Lyft, Inc.
 • Didi Chuxing
 • Yakalamak
 • Ola
 • Gett

Pazarın Kapsamı

Hizmet Olarak Mobilite Pazar Araştırması raporu, her ürün türü için değer zinciri analizini içerir. Değer zinciri analizi, her aşamada katma değer hakkında derinlemesine bilgi sunar. Çalışma, Hizmet Piyasası Olarak Mobiliteye yönelik etkenleri ve kısıtlamaları ve bunların tahmin dönemi boyunca talep üzerindeki etkilerini içermektedir. Çalışma aynı zamanda pazarın büyümesini etkileyen temel pazar göstergelerini de sunuyor. Araştırma raporu, her bir oyuncunun pazar içindeki paylarını, büyüme oranını ve farklı son kullanıcılar/bölgelerdeki pazar çekiciliğini içeren önemli bir kilit oyuncu analizini içermektedir. Hizmet Pazarı Olarak Mobilite çalışmamız, kullanıcıların pazardaki varlıklarını genişletmek ve pazar payını artırmak için hassas kararlar almasına yardımcı olur.

Son  Anahtar Endüstri Gelişimi:

Mart 2022’de: Lyft, ABD genelinde 60 pazarda Lyft uygulaması aracılığıyla Spin scooter’lar sunmak için Spin ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İlk sunum Tennessee ve Nashville’de başladı ve ardından Nisan ayında 13 şehirde daha lansman yapıldı. Şirket, hizmeti önümüzdeki aylarda diğer şehirlerde de kullanıma sunmayı planlıyor.

Rapor Başlığı:

Hizmet Olarak Mobilite Pazar Büyüklüğü, Payı ve COVID-19 Etki Analizi, Hizmet Türüne Göre (Araç Çağırma, Araba Paylaşımı, Taksi Hizmetleri, Diğerleri), Uygulama Türüne Göre (iOS, Android ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahminler, 2022- 2029

Hizmet Olarak Mobilite Pazarı CAGR: 18,5

Raporun Kapsamı : Gelir tahmini ve tahmini, şirket profili, rekabet ortamı, büyüme faktörleri ve son trendler

Araştırma Metodolojisi:

Bu araştırma raporunun kapsadığı genel pazarın ve diğer bağımlı alt pazarların boyutunu analiz etmek ve doğrulamak için, Hizmet Pazarı Olarak Mobilite mühendislik metodolojisi, çeşitli veri üçgenleme metodolojilerinin yanı sıra yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşımı kullanır. İkinci anket pazarın ana katılımcılarını belirledi ve birinci ve ikinci anketler pazar sıralamasını belirledi.

 Hizmet Olarak Mobilite Pazarı satışlarını ve bunların dökümlerini fiilen incelemek için birincil ve ikincil metodolojiler kullanıldı. Hizmet Piyasası Olarak Mobilite değerlendirmesi için anketler, uzman yorumları, profiller ve ticari süreli yayınlar, sektör rehberleri, ücretli mekanlar ve diğerlerine yönelik ikincil derecelendirmeler gibi kapsamlı birincil aramalar gerçekleştirildi. Ayrıca sektör araştırması, kısa ve öz bir niceliksel ve niteliksel analiz üretmek için çeşitli sektör analistlerinden ve sektörün değer zincirindeki önemli pazar katılımcılarından elde edilen verileri değerlendirir.

Kapsanan Segment:

Hizmet Türüne Göre

Araç Çağırma
Araç Paylaşımı
Taksi Hizmetleri Uygulama Türüne Göre
Diğerleri

iOS
Android
Diğerleri

Hizmet Olarak Mobilite Pazarı Hakkında Daha Fazla Bilgi İstiyorsanız Bu Özel Raporu Hemen Satın Alın:  https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102066

Rapor İçeriği :

Hizmet Olarak Mobilite Pazarına Genel Bakış:  Bir ürüne genel bakış ve Küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarının kapsamı. Raporda sunulan bölümsel analizin bir özetini sunar. Burada ürün, uygulama ve bölgesel segmentler vurgulanır. Bu bölüm aynı zamanda gelir ve satışlarla ilgili Hizmet Olarak Mobilite Piyasası tahminlerini de içermektedir.

Yarışma: Bu bölüm rekabetçi durumlara ve trendlere ışık tutuyor, üreticilerin bir analizini veriyor ve oyuncu bazında ortalama fiyat, bireysel Hizmet Olarak Mobilite Piyasası oyuncularının gelir ve gelir payları, bireysel oyuncuların satış ve satış paylarına ilişkin rakamlar sağlıyor.

Bölge Bazında Satış Analizi:  Bu bölümdeki rapor, Hizmet Olarak Mobilite Pazarı rakamlarını ve tek tek bölgelerin gelir, satış ve Hizmet Olarak Mobilite Pazarı paylarının analizini sunar. Ayrıca, incelenen her bir bölgesel Hizmet Olarak Mobilite Pazarı için satış ve satış büyüme oranları, fiyatlandırma yapıları, gelir ve diğer bazı tahminleri sağlar.

Şirket profilleri: Raporun bu bölümü, küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarı ortamında faaliyet gösteren önde gelen şirketlerden bazılarının finansal ve stratejik iş verileri hakkında derinlemesine bilgi sunuyor. Ayrıca raporun bu bölümünde ürün özellikleri, portföyler, bölgesel ayak izi, gelir paylaşımları ve diğer birçok ayrıntı da ele alınmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • Küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarının değeri 2021’de ne kadardı?
 • Hizmet Olarak Mobilite Pazarında aktif olarak faaliyet gösteren en iyi oyuncular kimlerdir?
 • Küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarının değeri 2028 yılına kadar ne kadar olacak?
 • Hizmet Pazarı Olarak Mobilitenin temel etkenleri nelerdir?
 • Dünya genelinde hangi uygulama segmenti lider durumda?
 • Küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarının tahmin döneminde hangi bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi öngörülüyor?

İçindekiler’den Önemli Noktalar

 • giriiş

  • Çalışmanın Amacı
  • Piyasanın Tanımı
  • Pazar Kapsamı
  • Türe, Uygulamaya ve Pazarlama Kanalına Göre Pazar Segmenti
  • Kapsanan Başlıca Bölgeler (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika)
  • Çalışma İçin Dikkate Alınan Yıllar
  • Dikkate Alınan Para Birimi (ABD Doları)
 • Araştırmanın Temel Bulguları
  • Pazar Dinamikleri
  • Bu Piyasayı İtici Faktörler
  • Piyasayı Zorlayan Faktörler
  • Hizmet Pazarı Olarak Küresel Mobilitenin Fırsatları (Bölgeler, Büyüyen/Gelişen Alt Pazar Analizi)
  • Hizmet Olarak Mobilite Pazarında Teknolojik ve Pazar Gelişmeleri
  • Bölgelere Göre Sektör Haberleri
  • Bölgeye/Ülkeye Göre Düzenleyici Senaryo
  • Piyasa Yatırım Senaryosu Stratejik Öneri Analizi
 • Hizmet Pazarı Olarak Mobilitenin Değer Zinciri
  • Değer Zinciri Durumu
  • Yukarı Akış Hammadde Analizi
  • Orta Düzey Büyük Şirket Analizi (Üretim Üssüne, Ürün Türüne Göre)
  • Distribütörler/Tüccarlar
  • Alt Ana Müşteri Analizi (Bölgeye göre)
  • Hizmet Pazarı Olarak Küresel Mobilite – Türe Göre Segmentasyon
  • Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarı – Uygulamaya Göre Segmentasyon
  • Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarı – Pazarlama Kanalına Göre Segmentasyon
  • Rekabet İstihbaratı Şirket Profilleri
 • Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarı – Coğrafyaya Göre Segmentasyon

  • Kuzey Amerika
  • Avrupa
  • Asya Pasifik
  • Latin Amerika
  • Orta Doğu ve Afrika
 • 2023-2028 arası Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarının Gelecek Tahmini

  • Bölgelere Göre 2023-2028 Segmenti İçin Küresel Hizmet Olarak Mobilite Pazarının Gelecek Tahmini
  • Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarı Türlerine Göre Üretim ve Büyüme Oranı Tahmini (2023-2028)
  • Hizmet Olarak Küresel Mobilite Pazarı Tüketimi ve Uygulamaya Göre Büyüme Oranı Tahmini (2023-2028)
 • Ek
  • Metodoloji
  • Araştırma Veri Kaynağı

Devam etti….

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analiz sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimize, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak yeni çözümler üretiyoruz. Amacımız onları, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak bütünsel pazar zekasıyla güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

ABD:+1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Asya Pasifik: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]